Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Poesiealbum van Johanna van Buren nu in De Valkhof

 

Dorp Hellendoorn, Cultuur: Poeziealbum Johanna F. van BurenBegin dit jaar werd de Stichting Oald Heldern/de Noaberschop verrast met een wel heel bijzondere schenking: het ‘poesiealbum’ van de Hellendoornse streektaaldichteres Johanna van Buren (1881-1962). Dit album was in gebruik van 1896 tot 1900 toen Johanna tussen de 14 en19 jaar was. Het album bevat gedichten en goede wensen geschreven door haar moeder en broer, de juffrouw van de lagere school, haar vriendinnen, en familie en kennissen.

De meeste versjes zijn in de trant van: “Denkt dan aan haar, die U dit biedt. Zij roept U toe: Vergeet mij niet.”
Vele hebben een religieuze ondertoon en sommige latere zijn ronduit melancholiek, helemaal passend in de tijdgeest.

Het album geeft een goed inzicht in de familie- en vriendenkring van het gezin aan het einde van de negentiende eeuw. Opvallend is dat er nogal wat Deventenaren in het poesiealbum schrijven.
A.G. Bokhorst van de bekende schildersfamilie schrijft nogal zwaar op de hand:

En al krimpt u zelfs ’t harte
Soms van al te wreede pijn,
Denk: ’t Zal niet eeuwig duren
Regen eerst, dan “Zonneschijn”.

Op latere leeftijd gaf de dichteres haar album aan haar nichtje Leida Stokkers (1927-1994), met wie ze wel eens lange fietstochten ondernam.
Leida trouwde Derk Mollink en via hem is het album beland in het dorpsmuseum De Valkhof te Hellendoorn.
Het wordt permanent tentoongesteld in de Johanna van Burenexpositie en wie het album op zijn gemak wil lezen kan een reproductie doorbladeren.