Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

De bijl van Bartels is terug!

Hellendoorn, 3 april 2014

De bijl van Bartels is terug, hij is eigenlijk nooit weggeweest. Een oud-bestuurslid wees ons er op dat er in ons depot, waar duizenden museale stukken liggen, nog een ongeregistreerde doos stond. En ja, hoor, de bijl lag daar in, samen met allerlei andere, oude voorwerpen. We gaan deze prachtige herinneringen aan vroeger tijden met voorrang inventariseren en beschrijven.

Wat is het nu eigenlijk voor ding? De namen strijdbijl en hamerbijl worden vaak door elkaar gebruikt. De eerste wordt voor het overgrote deel in graven gevonden, de tweede in nederzettingen. Het oude erf Bartels (Jan Ottenboer of Siems) lag op het uiteinde van een rivierduin. Nu staat op die plek de ijsfabriek. Uit recente vondsten blijkt dat daar in de Steentijd een aanzienlijke nederzetting was, zeg maar een prehistorisch Hellendoorn. De in 1952 door Bartels gevonden bijl ondersteunt dit.

Een exacte datering van de bijl, die uit kristallijn gesteente is vervaardigd, valt moeilijk te geven. Door deskundigen wordt aangenomen dat hij tussen de 3.000 en 5.000 jaar oud is. De gebruikssporen tonen aan dat hij door een boer in de Steentijd dagelijks gebruikt werd voor het bewerken van hout. Hout voor omheiningen bijvoorbeeld. Er zijn in ieder geval ferme klappen mee uitgedeeld, maar dus niet op de hoofden van vijanden. In het gat stak een stok van circa een meter lang. 

De plek waar eerder erve Bartels stond, verdient nader archeologisch onderzoek. Die gelegenheid door zich nu voor bij de aanleg van de noord-zuidverbinding. De in 1952 door Bartels gevonden bijl is een stille getuige van een duizenden jaren oude geschiedenis.