Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

ZorgAccent brengt interactieve presentatie uit van Hospice Noetsele

Virtueel rondkijken en laten informeren over zorg in laatste levensfase

Medio augustus lanceert ZorgAccent op haar website een nieuwe interactieve presentatie over Hospice Noetsele. Door de toepassing van 360 graden fotografie kunnen geïnteresseerden virtueel een kijkje nemen in de huis-, logeer-, stiltekamer, keuken en de tuin van het fraai gelegen Hospice Noetsele in Hellendoorn. Op verschillende plekken in de presentatie kan de bezoeker films bekijken waarin diverse betrokkenen aangeven wat hun ervaring is met het hospice, hoe de zorg wordt verleend in de laatste levensfase en hoe praktische zaken rondom een opname geregeld worden. Aan het woord zijn onder meer artsen (huisarts en ouderenspecialist), familieleden, de geestelijk verzorger, de coördinatoren en vrijwilligers.

Waarom deze interactieve presentatie?
ZorgAccent krijgt regelmatig vragen van mensen of zij een kijkje mogen nemen in Hospice Noetsele om zich zo een goed beeld te kunnen vormen van een verblijf in een hospice in de laatste levensfase van zichzelf of hun naaste. In verband met de privacy van de bewoners is dat niet (altijd) mogelijk. Daarnaast gebruiken veel mensen het internet als eerste informatiebron om zich te oriënteren op een verblijf in een hospice. Een derde – niet onbelangrijke – reden is dat ZorgAccent met deze presentatie hoopt mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden in het Hospice. Daarom vroeg ZorgAccent Hans Bouma informatieve communicatie mee te denken over op welke manier het beste vorm kon worden gegeven aan deze vraagstukken. Het leverde een fraaie, persoonlijke en informatieve presentatie op. De uiting is te vinden op de www.zorgaccent.nl/hospice-noetsele

10-jarig bestaan
Hospice Noetsele bestond in juni tien jaar. Het werd in 2004 opgericht om zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Inmiddels hebben bijna 300 bewoners hier palliatieve en terminale zorg ontvangen. Het Hospice, onderdeel van ZorgAccent, is gevestigd in het voormalige Koetshuis op het terrein van verpleeghuis Krönnenzommer te Hellendoorn.

Wanneer kiest men voor een hospice?
Als thuis verblijven niet meer mogelijk is, is het Hospice Noetsele voor veel mensen een warme en veilige plek. Ze kunnen daar dan verzorging en ondersteuning krijgen bij het afscheid nemen van het leven. Elke dag wordt weer opnieuw gekeken naar hoe men het de bewoner en zijn naasten zo veel mogelijk naar de zin kan maken. Maar ook aandacht voor verdriet, angst, zorgen en symptoombestrijding horen hierbij. De zorg wordt door bewoners en hun mantelzorgers zeer gewaardeerd: men geeft aan dat de zorg boven verwachting was tijdens de periode dat hun dierbare in het hospice verbleef.

Vrijwilligers onmisbare schakel in zorg Hospice Noetsele
Naast twee coördinatoren (die tevens ook eindverantwoordelijk zijn voor de zorg) en één vaste medewerker werken in het Hospice ongeveer 60 vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel in de zorg voor de bewoners van Hospice Noetsele. Continu wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg door middel van scholing, cursussen, klinische lessen en trainingen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Mensen die meer informatie willen hebben over vrijwilligerswerk in Hospice Noetsele kunnen, naast het bekijken van het filmpje dat hiervoor gemaakt is, contact opnemen met een van de coördinatoren via (0548) 688113.