Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Cursus Jeugdnatuurbegeleider

In november start in Nationaal Park Weerribben-Wieden de IVN cursus ‘Jeugdnatuurbegeleider’. De cursus leidt bestaande en nieuwe talenten op die aan de slag willen met het begeleiden van kinderen van 6-12 jaar met buitenactiviteiten. Flora- en faunakennis is niet direct noodzakelijk, wel belangstelling voor de natuur en vooral het willen en kunnen samenwerken met kinderen. Het is een leuke en interactieve cursus waarin je met je medecursisten aan de slag gaat met praktijkopdrachten. Geïnteresseerden uit de wijde omgeving van Weerribben en Wieden zijn van harte welkom.

De IVN Jeugdbegeleiderscursus is een samenwerking van IVN Overijssel, IVN noordwest-Overijssel en Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het cursusteam bestaat uit IVN vrijwilligers en IVN beroepskrachten.

De cursus omvat 6 bijeenkomsten. De lessen zijn op 4 zaterdagen, een dinsdag- en een woensdagavond verspreid over de periode november 2014 t/m april 2015. De cursus wordt afgesloten met een diploma. De kosten voor deze cursus, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en de afsluiting zijn € 50.-

Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met het cursusteam via overijssel@ivn.nl