Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Huisartsen

Huisartsenpraktijk de "Wippenbelt"
Ommerweg 13a  
7447 RA Hellendoorn

Huisartsenpraktijk de Wippenbelt
dr. W. van Gils
0548-654032

dr. B. Heslinga
0548-654343

dr. M. Ketel
dr. D.G.H. Steen-Masman
 Voor spoedeisende huisartsenzorg
's avonds, 's nachts, in het weekend en
tijdens de feestdagen belt u:         088 - 5880588

In noodgevallen, als elke seconde telt:
 tel. 112