Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Glasvezel Buitenaf

Met 55% Glasvezelnetwerk een realiteit!

 

Bewoners buitengebied Hellendoorn krijgen een glasvezelaansluiting!

 

Zojuist heeft Glasvezel Buitenaf, onderdeel van COGAS Kabel Infra Buitengebied BV, bekendgemaakt dat op 25 april 2015 maar liefst 55% van de huishoudens in het buitengebied van de gemeenten Hellendoorn en Wierden een abonnement hebben afgesloten voor een glasvezelaansluiting. Hiermede is het doel van minimaal 50% deelname ruimschoots behaald en wordt het netwerk daadwerkelijk aangelegd !

 

Vanaf volgende week start de aannemer GNT (Glasvezel Net Twente: een samenwerking tussen de aannemers BAM Infra Telecom B.V. en Van Gelder Telecom B.V.) met de voorbereidingen. Zo komt de aannemer bij iedereen langs om te kijken waar de aansluiting precies gemaakt gaat worden. Half mei zal de eerste schop de grond in gaan. De verwachting is dat medio 2017 de aanleg in de gemeenten gereed zal zijn. Alle inwoners ontvangen aankomende week meer informatie.

 

Namens alle Plaatselijke Belangen en de Dorpsraad Hellendoorn wil het bestuur van Stichting Glashelder iedereen die zich over de afgelopen maanden heeft ingezet voor dit glasvezelproject heel hartelijk bedanken voor hun steun en medewerking. Dankzij uw inzet worden meer dan 96% van de huishoudens in het buitengebied aangesloten op het nieuwe netwerk. Wij hebben nog niet iedereen kunnen overtuigen van het belang van glasvezel, maar wij zijn buitengewoon dankbaar dat het buitengebied grotendeels ontsloten wordt. Heel veel dank, het buitengebied van Hellendoorn vaart er wel bij.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Stichting GlasHelder

 

Alexander ter Kuile
Voorzitter 

 

 

GLASVEZEL BUITENAF 

Lees hier de NIEUWSBRIEF GLASVEZEL BUITENAF

 

Om alle inwoners in de buitengebieden van Wierden en Hellendoorn goed te informeren, worden 4 informatieavonden georganiseerd. Ook de dienstaanbieders zijn tijdens deze avonden aanwezig. Wij willen u verzoeken om uw buren, familie, vrienden en bekenden in het buitengebied hierop te attenderen en hen te stimuleren om te komen. De informatieavonden zijn van 19.30 - 21.30 uur op:

  • Maandag 22 februari Locatie: Zalencentrum de Krol, Dorpsstraat 158 in Enter
  • Dinsdag 23 februari Locatie: Dorpshuis Cultura, Molenweg 25 in Haarle
  • Woensdag 24 februari Locatie: Zalencentrum ‘t Anker, Wilhelminastraat 28 in Wierden
  • Donderdag 25 februari Locatie: De Kroon, Dorpsstraat 26 in Hellendoorn

 
Vanaf 22 februari (eerste informatieavond voor de bewoners) start officieel de verkoop van de abonnementen en kunnen mensen zich gaan aanmelden.

Wij zien u graag tijdens één van de informatieavonden. Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u terecht bij Agnes Mentink- Groener, a.mentink@glasvezelbuitenaf.nl 06-20736463 of Daisy Meekes, d.meekes@glasvezelbuitenaf.nl . Ook kunt u informatie vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl en via Facebook en Twitter.
 
Met vriendelijke groeten, Team Glasvezel buitenaf

 

 

Logo Stichting GlashelderDe stichting Glashelder is opgericht door de breedbandwerkgroep Hellendoorn e.o. In deze breedbandwerkgroep zijn de plaatselijke belangen van de kleine kernen en buurtschappen van de gemeente Hellendoorn actief. De stichting is aspirant-lid van de DCBO. 

 

 

 

Met de opkomst van supersnel internet als toegangspoort tot een groot aanbod aan diensten variërend van TV en radio tot opleidingen en zorg, online winkelenwagen en wereldwijd nieuwsmedium, hebben de inwoners van het buitengebied van Hellendoorn grote behoefte aan een betrouwbare en snelle internetverbinding.

 

Op veel plaatsen in Overijssel wordt op dit moment door commerciële telecombedrijven een glasvezelnet aangelegd. Dit gebeurt echter niet in de buitengebieden van de provincie omdat de aanleg in deze landelijke gebieden niet ‘rendabel’ zou zijn. Reden voor de Plaatselijke Belangen in de gemeente Hellendoorn om in 2013 gezamenlijk een burgerinitiatief te starten. Een initiatief dat er geheel opgericht is een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn aan te leggen.

 

In 2014 werd de Stichting GlasHelder opgericht door de Plaatselijke Belangen van Egede, Eelen, Hancate en Rhaan, Daarle, Daarlerveen, Hellendoorn, Haarle, ’t Hexel, Hulsen en Marle. Zo is het glasvezelproject een initiatief van, voor en door de inwoners van het buitengebied zelf. Echter wel met volle steun van en in nauwe samenwerking met de provincie en de gemeente Hellendoorn.

 

In overleg met verschillende partijen maakt GlasHelder zich op dit moment sterk om de inwoners van het buitengebied van de gemeente Hellendoorn het best mogelijke aanbod te doen. Er zal namelijk wel een prijskaartje aan hangen. Het kan niet gratis.

 

Zeer binnenkort zullen we overgaan tot de laatste fase van voorbereiding. In het voorjaar van 2015 hoopt de Stichting de inwoners van het buitengebied te informeren over de exacte plannen. In de opstart-fase zal het glasvezelproject veel inzet vragen van de inwoners zelf. Het netwerk kan er uitsluitend komen indien de inwoners er volmondig achterstaan en zich volledig inzetten voor het welslagen van het project. Hiertoe is de Stichting Glashelder op zoek naar enthousiaste inwoners die graag wat tijd vrijmaken en willen bijdragen aan deze snelweg van de toekomst. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijk belang of de DorpsRaad Hellendoorn.

  

Kijk voor meer informatie op www.dcb-ov.nl