Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaar 2016

 

Dorpsraad ageert tegen snelheidregiem NZV  

Lees hier de brief aan de gemeente waarin de Dorpsraad bezwaar maakt tegen het collegebesluit de snelheid op de Noordzuidverbinding te verhogen van 50 naar 80 kilometer per uur. 

 

 

GLASVEZEL BUITENAF 

Lees hier de NIEUWSBRIEF GLASVEZEL BUITENAF

 

Om alle inwoners in de buitengebieden van Wierden en Hellendoorn goed te informeren, worden 4 informatieavonden georganiseerd. Ook de dienstaanbieders zijn tijdens deze avonden aanwezig. Wij willen u verzoeken om uw buren, familie, vrienden en bekenden in het buitengebied hierop te attenderen en hen te stimuleren om te komen. De informatieavonden zijn van 19.30 - 21.30 uur op:

  • Maandag 22 februari Locatie: Zalencentrum de Krol, Dorpsstraat 158 in Enter
  • Dinsdag 23 februari Locatie: Dorpshuis Cultura, Molenweg 25 in Haarle
  • Woensdag 24 februari Locatie: Zalencentrum ‘t Anker, Wilhelminastraat 28 in Wierden
  • Donderdag 25 februari Locatie: De Kroon, Dorpsstraat 26 in Hellendoorn

 
Vanaf 22 februari (eerste informatieavond voor de bewoners) start officieel de verkoop van de abonnementen en kunnen mensen zich gaan aanmelden.

Wij zien u graag tijdens één van de informatieavonden. Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u terecht bij Agnes Mentink- Groener, a.mentink@glasvezelbuitenaf.nl 06-20736463 of Daisy Meekes, d.meekes@glasvezelbuitenaf.nl . Ook kunt u informatie vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl en via Facebook en Twitter.