Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaar 2015

 

Noordzuidverbinding Hellendoorn

 

Lees hier de 3e nieuwsbrief over de aanleg van de Noordzuidverbinding Hellendoorn, editie november 2015. 

 

 

 

“Het Noaberhuus” te Hellendoorn zoekt een

 

Vrijwilligerscoördinator m/v

 

 

 “Het Noaberhuus” te Hellendoorn heeft het afgelopen jaar een forse make-over gehad. Interieur vernieuwd, nieuwe keuken geplaatst, huiskamer ingericht, vergaderzalen heringericht, kortom het gebouw is gereed voor haar nieuwe taak als open ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp Hellendoorn en de bewoners van Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

 

“Het Naoberhuus” herbergt nu al een aantal verenigingen zoals een: Schietvereniging, Biljartclub, Fotoclub, Kaartclub, Breiclub en niet te vergeten een Spelletjesclub. Het Noaberhuus wil echter verder inspelen op de wensen van de inwoners zoals deze uit de in de onlangs gehouden enquête is gebleken. Uit deze enquête bleek een grote belangstelling voor creatieve cursussen en gezellig samenzijn. Daarnaast was er veel belangstelling voor lezingen etc. Momenteel worden er door Stichting De Welle al een aantal creatieve cursussen gegeven. Maar het aanbod moet meer, breder en uiteenlopender worden. Daarvoor zijn actieve vrijwilligers nodig, die er lol in hebben zo’n organisatie te helpen opbouwen onder aansturing van een vrijwilligerscoördinator.

 

Wat verwachten wij van u als vrijwilligerscoördinator:

In de eerste plaats een behoorlijke dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen. Beschouw uzelf als pionier. U baant in samenwerking met bestuur en beheerder de weg vrij voor initiatieven op het terrein van creatieve (ontspannende) activiteiten in velerlei vorm. Daarvoor hebt u uiteraard de nodige communicatieve vaardigheden. Goed kunnen luisteren , overleggen, maar ook op het juiste moment kunnen doorpakken en de juiste beslissingen nemen. Daarbij moet u stressbestendig zijn en over een flexibele instelling beschikken. Planmatig opbouwend kunnen denken en werken is daarbij van belang.

Naast al deze ‘menselijke’ eigenschappen is het een pré als u ervaren bent met de computer. U zult de nodige schema’s en databestanden moeten maken om plotselinge wisselingen in cursusaanbod te managen. Goed overleg met de activiteitenbegeleiders is daarbij van belang. Uw eigen creatieve inbreng bestaat in hoofdzaak uit het flexibel uivoeren van deze zaken.

 

Tijdsbesteding:

U bepaalt uw eigen dagindeling. Gemiddeld bent u twee a drie dagdelen per week bezig.

 

Interesse?

Voelt u iets voor deze leuke en spannende invulling van uw (vrije) tijd? Stuur dan een mailtje naar Bob Faber, bfaber2@XS4all.nl  Wij nodigen u dan uit voor een nader informerend gesprek. (Het kan zijn dat u even geduld moet hebben, soms is Bob er even niet)

 

 

Noordzuidverbinding Hellendoorn

 

Lees hier de 2e nieuwsbrief over de aanleg van de Noordzuidverbinding Hellendoorn, editie juli 2015.

 

 

 

 

 

In memoriam Herma Mulhof-Samsen (1954-2015)

 

Op woensdag 24 juni 2015 is geheel onverwacht ons oud-Dorpsraadlid Herma Mulhof op 61 jarige leeftijd overleden. Herma was lid van de Dorpsraad in de periode 2005 tot 2012. Haar benoeming als raadslid voor BurgerBelang in februari 2012, betekende het einde van haar bestuurlijke functie in de Dorpsraad. Dit speet Herma, maar zij begreep dat beide functies onverenigbaar zijn.

 

Sinds 11 juni 2005 was Herma betrokken bij de Dorpsraad Hellendoorn. Lange tijd was zij als enige vrouw vertegenwoordigd in het bestuur. Door haar maatschappelijk actieve rol wist  Herma wat er leefde en speelde in het dorp, maar ook in de gemeente Hellendoorn. Zij vervulde een praktische rol en was betrokken en gedreven.   

 

We zullen haar herinneren als iemand met hart voor het dorp en de gemeenschap en die dat ook in haar activiteiten liet zien.

  

We wensen haar familie veel sterkte toe in de komende tijd en de kracht om dit verlies te verwerken.

 

 

 

Kinderboerderij Hellendoorn: mooi initiatief, andere locatie.

 

Op 1 mei 2015 is de Dorpsraad Hellendoorn in kennis gesteld van de oprichting van de Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal. Wij hebben deze brief besproken in de regulaire vergadering van de Dorpsraad en onderstaande reactie verstuurd aan de stichting.

De Dorpsraad steunt het initiatief voor het stichten van een kinderboerderij, maar is niet gelukkig met de gekozen locatie.

 

Als locatie voor de kinderboerderij wordt gedacht aan de rand van het dorp Hellendoorn, ten noorden van Ben & Jerry's. Op deze locatie wordt het terrein van de kinderboerderij echter in tweeën gedeeld door de noordzuidverbinding rondom Hellendoorn. De Noord-Zuidverbinding wordt straks een druk bereden weg  die het verkeer om het dorp heen zal leiden. De verwachting is dat er 8.500 voertuigen per etmaal de door u voorgestelde locatie  zullen passeren.  Enige tijd geleden is ook bekend geworden, dat tussen nu en een paar jaar de productie van het ijsfabriek van Ben en Jerry’s  verdubbeld zal zijn.  Dat zal uiteraard leiden tot nog meer vrachtverkeer op deze weg. De Dorpsraad vraagt zich af hoe de stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal de veiligheid wil garanderen van de overstekende bezoekers, met name (spelende) kinderen.

 

Zoals bekend heeft de Dorpsraad zich in de afgelopen jaren ingezet voor realisatie van de noordzuidverbinding. Nu de uitvoering daarvan is gestart zien wij bovendien niet graag dat de plannen voor de te realiseren kinderboerderij ten koste gaan van het beschikbare budget voor de noordzuidverbinding of dat de aanleg van de noordzuidverbinding verder wordt vertraagd. Er is immers bij het beschikbaar stellen van het budget geen rekening gehouden met de aanleg van een voetgangers en/of fietstunnel bij de door u voorgestelde locatie.

 

 

 

Jong en starter op de woningmarkt?

Vul de enquête in op http://bit.ly/1F0vIm9. Hiermee brengt een groep betrokken jongeren de woonwensen van jongeren en starters in de Hellendoornse Woningmarkt in beeld. Met de uitkomsten kan de gemeente en de woningstichting doelgericht de lokale problematiek aanpakken.

 

 

 

 

 HELLENDOORN - Het heeft de nodige  voeten in de aarde gehad, maar  Hellendoorn heeft sinds deze  zaterdagochtend eindelijk de beschikking  over zijn Noaberpomp. Het dorp beschikte weliswaar al over twee  historische dorpspompen op de  Schapenmarkt en nabij de dorpskerk, maar in tegenstelling tot het nieuwe watertappunt komt daar al lang geen water meer uit. De Noaberpomp is daarmee de enige werkende dorpspomp in Hellendoorn, waar zowel de inwoners als toeristen hun dorst kunnen lessen en waterflesjes opnieuw kunnen vullen. "En dat is nog goed voor het milieu ook", merkte de Hellendoornse wethouder Anja van den Dolder op tijdens de officiële opening van het watertappunt.

 

 

Initiatief

De nieuwe pomp, een initiatief van de Dorpsraad Hellendoorn, heeft uiteindelijk een plaatsje gekregen op de T-splitsing van de Dorpsstraat met de Geerhard Boschstraat. En daarmee dus op een locatie in het dorpshart waar diverse toeristische fietsroutes en het Pieterpad langs lopen. Een boom zorgt voor de nodige schaduw, waardoor het (leiding)water ook zomerdag lekker koel blijft.

 

 

 

Algemene ledenvergadering Dorpsraad

Op dinsdag 7 april a.s. houdt de Dorpsraad de algemene ledenvergadering. Besturen van wijk- en buurtverenigingen zijn om 20.00 uur van harte welkom in 't Noaberhuus. Kijk hier voor de agendaen het verslag van de jaarvergadering 2014.

 

 

Uitkomsten behoefte-onderzoek 't Noaberhuus

Eind 2014 is in het dorp door de werkgroep Helders Bloei een enquete uitgezet om de wensen en behoeften van de inwoners van Hellendoorn in kaart te brengen. Met de uitkomsten kan richting worden gegeven aan de toekomstige rol van basisvoorziening van 't Noaberhuus als multifunctionele accommodatie in het woonservicegebied Hellendoorn. Met dank aan Marijke Kamphuis, Bob Faber en Cees Rem is dit in beeld gebracht. Lees hier de opgestelde rapportage. De Dorpsraad gaat met de aanbevelingen aan de slag.

 

 

Nieuwsbrief Noordzuidverbinding Hellendoorn

Lees hier de 1ee nieuwsbrief over de aanleg van de Noordzuidverbinding Hellendoorn, editie maart 2015.

 

Watertappunt verplaatst! 

Zoals eerder gemeld had de DorpsRaad het plan om de oude dorpspomp weer water te geven. De oude dorpspomp zou dan een functie krijgen als watertappunt voor inwoners en toeristen. Bij de technische uitvoering bleek dat echter niet te kunnen zonder de oude dorpspomp aan te passen. Omdat dat ongewenst was, is na overleg en beraad een nieuwe locatie gezocht voor het watertappunt van Join the Pipe. Er is gekozen voor de hoek in de Dorpsstraat schuin tegenover het Gerrit Valks Bakkerij- en IJsmuseum / VVV-kantoor. Op de nu gekozen plek staat het watertappunt niet de gehele dag in de zon en biedt het direct een drinkwatervoorziening voor wandelaars van het Pieterpad. Het nieuwe watertappunt wordt vrijdag 30 januari verplaatst en vervolgens wordt de oude dorpspomp weer  op zijn oorspronkelijke plek geplaatst.