Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Actueel

Onderzoek woonwensen jongeren Hellendoorn

 

Als dorpsraad Hellendoorn zijn we al geruime tijd bezig om in kaart te brengen wat de (toekomstige) woonwensen van jongeren in ons dorp zijn. Via een korte enquête hopen we een beter beeld te krijgen van de wensen van deze groep.

Onder jongeren verstaan wij jongeren in de leeftijd van ongeveer 16 tot 26 die nu of over een aantal jaar graag in Hellendoorn willen wonen en een relatief klein budget (verwachten te) hebben.

Het invullen van de enquête kost hooguit enkele minuten.

We hopen op veel reacties!

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq_4OkcWZjp-_4fCyIhLllB0q1bdTABJRBkD1mreifxXttzA/viewform

 

Verslag jaarvergadering 2018

 

Het verslag van de jaarvergadering 2018 is hier te vinden.

 

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Hellendoorn Noord

 

Voor het gebied “Hellendoorn Noord” is een nieuw bestemmingsplan (voorontwerp) gemaakt. Het gaat om het gebied dat globaal ligt tussen de Ommerweg, Haersingel, Höftediek en de Elerweg.
 
Dit voorontwerp ligt van 29 juli t/m 8 september 2017 ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u inzien via de volgende link: http://bit.ly/2tCw5FM
 
Het plan legt in fase 1 een andere verkaveling voor woningbouw vast, evenals het schrappen van de woningbouw in de fasen 2 en 3. De nieuwe Haersingel is ook in het plan opgenomen.
 
Wilt u meer informatie, dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op woensdag 6 september 2017 van 17.00 tot 20.00 uur in het Noaberhuus te Hellendoorn (organisatie: gemeente Hellendoorn).
 

De DorpsRaad gaat zich in 2017 bezig houden met de volgende zaken:

 
* Noord-Zuid verbinding (afrondende zaken)
* Woningbouw & infra
* Huurwoningen voor jongeren en senioren (levensloopbestendig) in het dorp (overleg met de woningstichting)
* Dorpsbudget verstrekking en evaluatie
* Buurt aan zet; verder invulling structuur en werkwijze
* Toekomstvisie wijken en buurten (leefbaarheid)
* Laagvliegbeweging vliegveld Lelystad.
* Maquette bootje bij de Regge
* Begeleiding watertappunt
* Ontwikkelingen Sallandse Heuvelrug
* Wegenonderhoud
* Periodiek overleg met plaatselijke belangen
* Overige (nog ongeplande) zaken
 
 

Facebook

Zie ook onze facebook pagina www.facebook.com/DorpsRaad-Hellendoorn-282127751895815/