Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Nieuw boek over Johanna van Buren

Zondagmiddag 21 april a.s. wordt het boek ‘Oonze Jehanna’, Johanna van Buren en haar lezers’ gepresenteerd.

Johanna van BurenDe laatste tien jaar is er veel nieuw materiaal over de streektaaldichteres Johanna van Buren tevoorschijn gekomen in de vorm van gedichten, foto’s, radio-interviews, brieven en andere egodocumenten. Auteur Dinand Webbink heeft dit historisch materiaal verzameld en nauwkeurig onderzocht. In een prettig leesbare stijl doet hij verslag van zijn zoektocht.

De hoofdstukken één, twee en drie behandelen de eerste helft van Johanna’s leven, toen ze als dichteres nog nauwelijks bekendheid genoot. Deze periode uit haar leven is evenwel van groot belang geweest voor de ontwikkeling van haar dichterschap.

De dichteres overleed meer dan een halve eeuw geleden, haar belangrijkste werk schreef ze voor de Tweede Wereldoorlog. Toch wordt er nog steeds werk van haar op muziek gezet, ook door popmusici. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs besteden regelmatig aandacht aan haar werk. Er lijkt geen eind te komen aan haar populariteit.

Speech van Johanna van BurenMede door deze mateloze populariteit verschenen er ontelbare krantenartikelen. Hierin werd op den duur een wat eenzijdig beeld geschetst van Johanna van Buren als moeder van alle streektaaldichters. Dat zij als kunstenares twijfelde aan haar dichterschap is veel minder bekend. En dat zij als mens met allerlei levensvragen worstelde evenmin. Het portret dat Dinand Webbink schetst, nuanceert en verdiept het beeld van de Hellendoornse dichteres.

Voorafgaand aan de presentatie kan men deelnemen aan een Johanna van Buren Wandeling langs plekken in het dorp die voor de dichteres een bijzondere betekenis hadden. Tineke van Buren zal daarbij een zestal gedichten voordragen.

Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Jan Podt, oud-voorzitter van de Stichting Oald Heldern De Noaberschop.
Daaraan voorafgaand is er een gevarieerd muziekprogramma waarin gedichten in streektaal ten gehore worden gebracht door diverse artiesten.

nieuw boek over Johanna van BurenProgramma zondag 21 april 2013
14.00 uur Ontvangst
14.30 – 15.45 uur Johanna van Buren Wandeling 14.30 – 15.45 uur
16.00 – 17.00 uur Presentatie met verschillende optredens

Locatie: Zaal In De Tonne, Dorpsstraat 66 7447 Hellendoorn

Opgave voor wandeling en/of presentatie via e-mail: uutgeverieje-boaken[at]home.nl