Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Ontdekkingsreizen langs de Regge


Historische speurtochten rond Hellendoorn, Den Ham en Daarle
in nieuw boek van Gerrit Jan Eshuis†


Woensdag 2 juni a.s. presenteerde Uutgeverieje ’n Boaken haar nieuwste boek. De uitgave Ontdekkingsreizen langs de Regge, historische speurtochten rond Hellendoorn, Den Ham en Daarle bevat een serie artikelen geschreven door G.J. Eshuis in de jaren 1941-1969.

Dorp Hellendoorn: Uutgeverieje n Boaken: Ontdekkingsreizen langs de ReggeGerrit Jan Eshuis (1895-1980) kwam bij zijn vele speurtochten niet alleen in archieven, maar ook bij de boer ‘op de kökken’.
Omdat hij zich van hetzelfde dialect bediende en als boerenzoon zijn afkomst niet verloochende, won hij makkelijk het vertrouwen. Hij luisterde aandachtig naar de vele herinneringen, verhalen en anekdotes, en tekende die zorgvuldig op.
Verder combineerde hij de door hem opgediepte historische gegevens met waarnemingen uit archeologische onderzoek, veelal door hemzelf verricht.

Net als in Boerderijen langs de Regge (2003) bevat deze nieuwe, prachtig geïllustreerde bundel weer zeer leesbare verhalen over boerderijen, molens, verdwenen havezaten en kloosters in het gebied rond Hellendoorn (in het bijzonder Schuilenburg, Elen, Rhaan en Egede), Den Ham en Daarle.
Ook de geschiedenis van het veenbedrijf rond Daarlerveen wordt belicht.
Verder is er veel aandacht voor prehistorische begraafplaatsen op het Hoge Heksel, de Piksen en de buurtschap Heksel bij Nijverdal.
Het laatste artikel gaat in op de oorsprong van de palmpaasgebruiken in deze streek.

De interessante levensloop van Gerrit Jan Eshuis en zijn belang voor het streekhistorisch onderzoek wordt belicht in een geschreven portret van de hand van Dinand Webbink.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan oud-journalist Gerard Vloedbeld jr.

Op de avond van de presentatie hield historicus Dick Schlüter een lezing onder de titel Archeologische sporen in het dal van de Regge.
In zijn presentatie ging hij in op de verschillende archeologische vondsten die tot nu toe in het Reggedal zijn gedaan. Daarbij gaat het om sporen van jagers en verzamelaars van ruim 15.000 jaar geleden, de eerste landbouwers in de prehistorie, zowel als de boeren, burgers en adel uit de Middeleeuwen. Waarom ontstonden Goor en Rijssen juist op die plek in het Reggedal en waarom werd Hellendoorn geen stad. Waar zijn schatten gevonden? En waar was het armoede troef? De archeologische sporen geven naast de schriftelijke bronnen een mogelijkheid om zicht te krijgen op de historie van de mensen die millennia lang woonden en leefden in het Reggedal vanaf de bron van de Regge tot aan de uitmonding in de Vecht.in voor- en tegenspoed.


G.J. Eshuis
Ontdekkingsreizen langs de Regge; historische speurtochten rond Hellendoorn, Den Ham en Daarle
Nijverdal, Uutgeverieje ’n Boaken, 2010. 150 p., ruim geïllustreerd (Historische reeks; 7)
ISBN 978-90-76272-21-4
Prijs: € 14,50.