Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Nijverdal, verleden, heden, toekomst

Nieuwe uitgave Nijverdal, verleden, heden, toekomst van Uutgeverieje ’n Boaken

Nijverdal werd in 1836 gesticht. De kleine nederzetting met enkele fabrieksgebouwen groeide uit tot het dorp van nu.
In Nijverdal, verleden, heden, toekomst wordt die ontwikkeling in enkele inleidende hoofdstukken uitvoerig geschetst. In de andere wordt voornamelijk de periode van 1945 tot heden behandeld. Een groot aantal thema’s passeert de revue: economie en industrie, ruimtelijke ordening, moderne architectuur, recreatie en toerisme, sport, natuur, cultuur, onderwijs, godsdienstig leven en sociaal-cultureel werk. De tekst wordt verlevendigd met ruim tweehonderd illustraties en enkele gedichten en korte verhalen met Nijverdal als onderwerp. Het boek sluit af met een toekomstvisie, geschreven door oud-burgemeester Hans van Overbeeke.

Een kleine greep uit de inhoud: in het hoofdstuk ‘Nijverdal, hoe het groeide’ van Hennie Scholten wordt de bevolkingsgroei onder de loep genomen. Er was niet altijd sprake van groei. Arbeiders vertrokken in slechte tijden geregeld naar elders, zoals naar Duitsland, omdat daar meer te verdienen viel.
In het hoofdstuk over het sociaal-cultureel werk beschrijft Jan Deuten de roerige jaren zestig. Jan Salie’s hellevaart, het Plurklaboratorium, Studio Pub en de Nijverdalse muziekscene komen uitgebreid aan de orde.
Ada Rosman-Kleinjan vertelt over de opkomst en bloei van het toerisme, beginnend bij de oprichting van de VVV in 1926.
Merith Lebbink maakte zes geschreven portretten van Nijverdalse sporthelden, waaronder natuurlijk Kas Woudsma en Karin Kuipers.
In ruim dertig hoofdstukken wordt het voormalige textieldorp geportretteerd door ruim vijftien auteurs en zes fotografen. Nooit eerder is er zo uitgebreid over het naoorlogse Nijverdal geschreven.
 

De presentatie van het boek vond plaats op zaterdag 14 mei, op de dag af 175 jaar na de stichting van Nijverdal. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester J. Kristen. Drs. Henk Slechte hield een inleiding over de industriële revolutie en Nijverdal, het jeugdorkest van Advendo verzorgde een optreden en Tineke van Buren droeg een gedicht voor, dat speciaal voor deze gelegenheid door Dick Schlüter is geschreven.