Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Het Mirakel van Hellendoorn

 

Abt Antonius Mirakel van HellendoornUutgeverieje ’n Boaken.

De uitgave getiteld “De Wraak van Antonius’ door Evelyn Ligtenberg, beschrijft de geschiedenis van het Mirakel van Hellendoorn, een mysterieus verhaal dat zich in de zeventiende eeuw afspeelde rond de oude dorpskerk.
Ruim 350 jaar geleden verscheen een pamflet met de welluidende titel ‘Een wondere ende waerachtige geschiedenisse in Sallandt binnen Helderen int jaer 1643’. Het ging vergezeld van een tegenlied, waarin de feiten uit het eerste stuk weerlegd werden.

Pamflet Mirakel Hellendoorn
De studie De Wraak van Antonius van drs. Evelyn Ligtenberg gaat in op alle facetten van het ‘Mirakel van Hellendoorn’. Voor het eerst zijn de liederen tegen de historische achtergrond van hun tijd geplaatst en zijn de Hellendoornse teksten vergeleken met soortgelijke mirakelliederen. Bovendien is er grondig onderzoek verricht naar de mogelijke auteurs en uitgevers. Dit alles levert een fraai geïllustreerd en zeer leesbaar boek op dat een belangrijke bijdrage vormt voor de geschiedschrijving, niet alleen in regionaal maar ook in landelijk opzicht.Evelyn Ligtenberg
De wraak van Antonius; het pamflet van het Mirakel van Hellendoorn in historisch perspectief. Nijverdal, Uutgeverieje ’n Boaken, 2009. 175 p., ruim geïllustreerd (Historische reeks; 6)
ISBN 978-90-76272-19-1
De uitgave werd mogelijk gemaakt met steun van Stichting Bello en het Juulkesfonds.
Prijs: € 13,50.

Bijschriften meegestuurde foto’s:
Antonius Abt met varken uit het Getijdenboek van Catharina van Kleef, ca. 1440 (bron: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer).
Pamflet van het Mirakel van Hellendoorn uit 1644 uit het archief van het Stedelijk Museum te Zwolle.