Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Nieuw boek over het Tunnelplan

Erom of eronder schetst fascinerend beeld van megaproject in Nijverdal

Erom of eronder, voorkant omslag, Dorp Hellendoorn, CultuurVrijdag 2 december a.s. verschijnt het langverwachte boek van Peter de Noord over het tunnelplan. In Erom of eronder schetst de oud-wethouder van Hellendoorn een fascinerend beeld van de besluitvorming rondom een megaproject in een klein dorp in het oosten van het land.

Begin jaren zeventig ontstonden er plannen om een rondweg aan te leggen om de verkeersdrukte in het centrum van Nijverdal te ontlasten. Bij de presentatie daarvan kwamen er onverwacht felle protesten van een groep jongeren. Een rondweg zou de prachtige natuur rond Nijverdal teveel schade toebrengen. Tegelijkertijd werd het ei van Columbus gepresenteerd: een tunnel in plaats van een rondweg. Aanvankelijk werd het idee van de groep rond Leo ten Brinke weggehoond. Het was immers afkomstig van ‘wereldvreemde’ mensen, met ‘weinig gevoel voor realiteit’, zo vond men.

Maar het liep anders. Natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven gingen zich ermee bemoeien. Protestbijeenkomsten en handtekeningenacties volgden en het tunnelplan kwam op de agenda van de politiek.

De daarop volgende lange jaren van onderhandelingen, plannenmakerij, bureaucratie en financieringsperikelen worden door Peter de Noord met vlotte pen beschreven. Ook de periode waarin de tegenstanders van het tunnelplan zich roerden, krijgt alle aandacht. Gesteund door een deel van de bevolking propageerden zij met verve, maar uiteindelijk tevergeefs, de goedkopere rondweg.

Erom of eronder is een boek over ambities van mensen, over discussies en strijd tussen overheden, over boze of enthousiaste burgers, over budgetten en natuurlijk over fouten.
Erom of eronder laat zien hoe de bevolking wel degelijk een stem kan laten horen bij ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Het in 1975 bedachte, ‘volstrekt onhaalbare’ tunnelplan wordt 35 jaar later gewoon uitgevoerd.

De uitreiking van het eerste exemplaar vindt plaats op vrijdag 2 december 2011 om 16.00 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstr. 7, 7442 MA Nijverdal.
De toegang is vrij.

Peter de Noord
Erom of eronder; over 35 jaar strijd om een tunnel
Nijverdal, Uutgeverieje ’n Boaken, 2011.
164 p., geïllustreerd. ISBN 978-90-76272-24-5
Tijdens de presentatie kost het boek € 12,--, daarna € 14,50.