Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Toneelgroep 't Hexel

Toneelgroep 't Hexel

Donderdag 1 februari 20:15 Amateurtheater - Toneel

ZINiN theaterHanna 33 is een uitstekende prijswinnende melkkoe. De eigenaren, familie Janssen zijn niet meer verbaasd als er weer een comité voor de deur staat om een prijs uit te reiken. De familie verheugt zich weer op een aanzienlijk geldbedrag. Achteraf blijkt echter dat niet de eigenaren van Hanna 33, maar die van Hanna 38, de gelijknamige buren, deze prijs hadden moeten ontvangen. Maar wat te doen als het merendeel van dit geld al is uitgegeven?Iedereen komt met gewenste of ongewenste adviezen. Dochter Lotte vindt dat pa en ma de prijs eerlijk hebben gewonnen en dus niet terug hoeven te geven. Maar meneer pastoor denkt daar weer anders over. Diverse pluimages komen weer ten tonele in de negende van Johan Mekenkamp. Hilariteit van begin tot eind!