Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Oefenen met Nederlands spreken

Taalcafé

Dinsdag 28 november 16:00 Talen

ZINiN theaterIn het Taalcafé staat elke keer een ander onderwerp centraal waarover van gedachten wordt gewisseld. Zo kan er geoefend worden in het spreken in het Nederlands. Er is telkens een taalvrijwilliger aanwezig die het gesprek leidt en op gang helpt.Taalcafé wordt elke laatste dinsdagmiddag van de maand georganiseerd van 16.00 - 17.00 uur.